Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
Kontakty
Názov združenia: Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky
Medzinárodný názov: Society for Radiographers in Slovak republic
Počet členov: stav k 22.9.2011: 334 členov
Spoločnosť je registrovaná MV SR pod č.spisu: UVS/1-900/90-242 84

Sídlo spoločnosti:
SRA SR
Katedra rádiológie SZU
Limbová 12
833 03 Bratislava 37

Bankové spojenie:
Tatra Banka / kód banky 1100
Číslo účtu: 262 486 2417
IČO:
30 856 329
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2486 2417

Adresa banky:  Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Swift kód Tatra banky (BIC) je: TATR SK BX   (platba zo zahraničia)

Konštantný symbol pre platbu členských príspevkov:

Variabilný symbol pre platbu členských príspevkov: Uvádzať vaše členské evidenčné číslo /05-0xxx/
Výška členského príspevku:    15.-€

Elektronická adresa:
   
srasr@srasr.sk

Kontaktovať nás môžete aj prostrednictvom formulára.
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image
úvod  |  kontakt