Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
Registrácia členov
Registrácia členov.

Členom SRASR sa môže stať každý rádiologický technik, pričom členstvo je dobrovoľné.

Po odoslaní Vami presne a čitateľne vyplnenej prihlášky prikladáme pre každého potencionálneho člena registračné číslo, ktoré je vlastne variabilný symbol a umožňuje identifikáciu člena. V budúcnosti (1x do roka) je nutné toto registračné číslo uvádzať pri každom prevode členského príspevku.

Po registrácii a zaplatení zápisného i členského poplatku na účet SRASR sa stávate členmi SRASR a ste registrovaní v členskej databáze.

zápisné 3,30 € (zápisné zaplatíte len pri prvom zápise)
ročný členský príspevok 15.-
číslo účtu SRASR: 262 486 2417
kód banky:1100 - Tatra banka
variabilný symbol: XX (rok) XXXX (registračné číslo)

Prihlášku treba zaslať na adresu:
SRA SR, Katedra rádiológie SZU, Limbova 12, 833 03, Bratislava 37


Prihlášku si môžete stiahnuť tu!
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt