Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
Vzdelávanie
Pregraduál

V súčasnosti na Slovensku funguje vzdelávanie RT na úrovni vyššieho odborného vzdelania (SZŠ Košice) a na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelania - bakalár (SZU Bratislava). Na oboch školách prebieha denná i externá forma štúdia, pričom externá forma je určená len pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí už absolvovali nejakú formu štúdia v odbore rádiologický technik, napr. USO alebo VOV a pracujú v tomto odbore.

Postgraduál

Na SZU v Bratislave sú akreditované špecializačné a certifikačné formy štúdia:
Špecializácia:
Špeciálna rádiológia
Radiačná onkológia
Nukleárna medicína


Certifikát:
Magnetická rezonancia a Manažment v rádiologickej technike
Mamografia

PRIHLÁŠKA na vzdelávaciu aktivitu TU!


ŽIADOSŤ O ZARADENIE do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania TU!

Vzdelávacie inštitúcie v SR:


1. SZU v Bratislave 
2. UCM v Trnave 
3. Prešovská univerzita  
4. Katolícka univerzita Ružomberok 
5. SZŠ Košice 
6. SZŠ Nitra 
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt